Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății privind XARELTO

  • 11/10/2018
Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății privind XARELTO

Data: 08/10/2018


Creșterea mortalității de toate cauzele, a evenimentelor tromboembolice și hemoragice la pacienți tratați cu Xarelto (rivaroxaban), consecutiv procedurii de implantare percutanată de proteză valvulară aortică, într-un studiu clinic oprit înainte de termen

Stimate Profesionist din domeniul sănătăţii,


De comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, compania Bayer AG dorește să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat

  • Un studiu clinic de fază III, 17938 (GALILEO), efectuat la pacienți consecutiv procedurii de implantare percutanată de proteză valvulară aortică (transcatheter aortic valve replacement - TAVR), a fost încheiat prematur, pe baza rezultatelor preliminare care au arătat o creștere a mortalității de toate cauzele, a evenimentelor tromboembolice și hemoragice la pacienții tratați cu rivaroxaban. Analiza este în desfășurare.
  • Medicamentul rivaroxaban nu are indicaţie terapeutică autorizată pentru tromboprofilaxie la pacienții cu proteze valvulare cardiace, inclusiv la pacienții cărora li s-a efectuat o procedură TAVR, și nu trebuie folosit la acești pacienți.
  • La pacienții la care s-a efectuat o procedură TAVR, tratamentul cu rivaroxaban trebuie oprit și schimbat cu terapia standard.

Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă şi recomandările respective


Studiul 17938 (GALILEO) este un studiu clinic de fază III, multicentric, controlat activ, deschis, randomizat, cu scopul de a evalua rezultatele clinice după procedura de implantare percutanată de proteză de valvă aortică (TAVR) la subiecții randomizați, fie pentru o medicație anticoagulantă bazată pe rivaroxaban, fie pentru o medicație antiplachetară. Primul grup a primit rivaroxaban 10 mg o dată pe zi și acid acetilsalicilic (AAS) 75-100 mg o dată pe zi, timp de 90 de zile şi apoi doză de întreţinere zilnică de rivaroxaban 10 mg o dată pe zi, în timp ce grupului comparator i s-au administrat clopidogrel 75 mg și AAS 75-100 mg o dată pe zi, timp de 90 de zile, urmat de AAS administrat ȋn monoterapie.


Obiectivul primar de evaluare a eficacității este reprezentat de decesul de toate cauzele, accidentul vascular cerebral, embolia sistemică, infarctul miocardic, embolia pulmonară, tromboza venoasă profundă și tromboza valvulară simptomatică, iar obiectivul primar de evaluare a siguranței cuprinde evenimentele hemoragice cu risc vital sau de invaliditate (BARC tipurile 5 și 3b/3c) și evenimentele hemoragice majore (BARC tip 3a). Pacienții cu fibrilație atrială la randomizare au fost excluși din acest studiu.
În luna august 2018, Comitetul independent de monitorizare a datelor de siguranță (Data Safety Monitoring Board-DSMB) a recomandat oprirea studiului, deoarece o analiză preliminară a datelor disponibile a sugerat un dezechilibru între cele două grupuri de studiu, în ceea ce privește mortalitatea de toate cauzele, evenimentele tromboembolice și cele hemoragice. Incidențele în grupul cu rivaroxaban (826 pacienți) și grupul cu medicație antiplachetară (818 pacienți), au fost de 11,4% față de 8,8% pentru deces sau primele evenimente tromboembolice, 6,8% față de 3,3% pentru deces de toate cauzele și 4,2% față de 2,4% pentru evenimentele primare hemoragice. Aceste rezultate sunt preliminare și bazate pe o colectare incompletă a datelor. Datele finale ale studiului vor fi evaluate de către autoritățile de reglementare imediat ce vor fi disponibile, inclusiv evaluarea eventualelor implicații pentru indicațiile autorizate.


Procedura TAVR se efectuează la pacienții care au nevoie de protezare valvulară aortică, dar care prezintă risc crescut pentru intervenţia standard pe cord deschis. Pacienții supuși procedurii TAVR prezintă, de asemenea, factori clinici de risc corespunzători bolii de fond, respectiv stenoza de valvă aortică.
Rivaroxaban nu este autorizat pentru tromboprofilaxie la pacienții cu proteze valvulare cardiace, inclusiv la pacienții cărora li s-a efectuat o procedură TAVR și nu trebuie utilizat la acești pacienți.


Indicațiile terapeutice autorizate pentru medicamentul Xarelto sunt următoarele:

  • Xarelto (rivaroxaban) 2,5 mg, administrat concomitent doar cu acid acetilsalicilic (AAS) sau cu AAS plus clopidogrel sau ticlopidină, este indicat în prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienţii adulţi după un sindrom coronarian acut (SCA) cu valori crescute ale biomarkerilor cardiaci. De asemenea, Rivaroxaban (Xarelto) 2,5 mg administrat concomitent cu acid acetilsalicilic (AAS), este indicat în prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți, care prezintă boală arterială coronariană (BAC) sau boală arterială periferică simptomatică (BAP) cu risc crescut de evenimente ischemice.
  • Xarelto 10 mg este autorizat în prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacienţii adulţi, care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de elecţie pentru substituţia şoldului sau a genunchiului (proteză totală de şold sau a genunchi).
  • Xarelto 15 mg și Xarelto 20 mg sunt autorizate în prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice la pacienţii adulţi cu fibrilaţie atrială non‑valvulară cu unul sau mai mulţi factori de risc, cum sunt insuficienţa cardiacă congestivă, hipertensiunea arterială, vârsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu în antecedente.
  • Xarelto 10 mg, Xarelto 15 mg și Xarelto 20 mg sunt autorizate pentru tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) şi al emboliei pulmonare (EP) şi prevenirea recurenţei TVP şi a EP la adulţi.

Apel la raportarea de reacţii adverse
Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Xarelto (rivaroxaban), către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Raportează o reacţie adversă. Acestea pot fi transmise către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale prin poștă, prin fax sau e-mail, la următoarele date de contact:


Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 – Bucureşti, România
Tel: + 4 021 317 11 02
Fax: +4 0213 163 497
E-mail: adr@anm.ro
www.anm.ro

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentaţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
S.C. BAYER S.R.L. Romania
Şoseaua Pipera, nr. 42, Sector 2
020112 – Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 528 59 09
Mobil: + 40 723 505 648 (24/7)
Fax: + 40 21 528 59 38
E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com

  • Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă.

Coordonatele de contact ale reprezentanţei locale a Deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă
Pentru întrebări sau informații suplimentare referitoare la utilizarea medicamentului Xarelto (rivaroxaban), vă rugăm sa contactați Departamentul medical al reprezentanţei locale:
S.C. BAYER S.R.L. România
Șos. Pipera, Nr. 42, Sector 2
Etajele 1,16 și 17
020112 - Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 528 59 09
E-mail: medical-info-ro@bayer.com