Termeni și condiții

S.C. FARMEXIM S.A., cu sediul în București, str Pictor Rosenthal, nr 14, et 2, ap 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/2033/1991, CUI RO335278, denumită în continuare “Compania”, este deținătoarea website-ului www.farmaciilebenefica.ro, denumit mai jos PLATFORMA.

Prin accesarea, căutarea și/sau folosirea acestui website, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat acești termeni și că respectați toate legile și regulamentele aplicabile, inclusiv legile și reglementările privind controlul exportului și al re-exportului. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu folosiți acest website.

Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare de către dumneavoastră a website-ului și a datelor cu caracter personal de către S.C. Farmexim S.A., vă rugăm să ne comunicați în scris dorința dvs. ca aceste date cu caracter personal să nu fie procesate de către S.C. Farmexim S.A. și vă rugăm să nu mai utilizați acest website.

Condițiile de utilizare se referă exclusiv la website-ul www.farmaciilebenefica.ro.

Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Acest website poate conține alte înștiințări asupra proprietății și informații despre copyright, ai căror termeni trebuie avuți în vedere și respectați. Informațiile din acest website ar putea conține inadvertențe tehnice sau greșeli de tipar. Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestui website sunt proprietatea companiei S.C. Farmexim S.A.

Conținutul website-ului www.farmaciilebenefica.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând, dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a companiei S.C. Farmexim S.A. Materialele publicate și conținutul www.farmaciilebenefica.ro pot fi utilizate în scop personal, fiind interzisă comercializarea acestora.

Compania nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe www.farmaciilebenefica.ro. S.C. Farmexim S.A. își rezervă dreptul de a face modificări în materialele și conținutul www.farmaciilebenefica.ro în funcție de schimbările ce au loc cu privire la produsele și serviciile comercializate.

S.C. Farmexim S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea infomațiilor furnizate de terțe părți pe www.farmaciilebenefica.ro.

S.C. Farmexim S.A. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul și structura website-ului, fără a avea obligativitatea anunțării în prealabil, de aceea vă recomandăm să recitiți secțiunea „Termeni și condiții” cu regularitate. Ultima versiune a acestor termeni și condiții va fi cea încărcată pe website și va fi valabilă la momentul accesării de către dumneavoastră.

Legături la alte pagini de Internet

PLATFORMA poate conține legături către pagini de Internet ale unor terțe părți. Farmexim nu este răspunzătoare pentru politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru alte pagini, care nu sunt sub controlul acesteia, utilizatorii având obligația de a se informa cu privire la acestea personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condițiile prelucrării de date cu caracter personal aparținând Utilizatorilor sunt descrise în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.