Politica de confidențialitate

FARMEXIM SA, prin intermediul membrilor conducerii sale, cu sediul în București, Str. Pictor Rosenthal, nr. 14, etaj 2, ap.3, sector 1, adresa pentru corespondență: Com. Balotești, Sat Balotești, Str. Malul Roșu, nr. 4, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 2033/ 1991, având codul fiscal nr. RO 335278 va prelucra datele personale ale Utilizatorilor acestei PLATFORME în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate a datelor.

Prin PLATFORMĂ se înțelege pagina web cu adresa: www.farmaciilebenefica.ro.

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:

„orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

FARMEXIM SA se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Utilizarea de către dumneavoastră a PLATFORMEI este supusă Politicii de confidențialitate a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor. Scopul acestei Politici este de a informa Utilizatorii cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

Dacă nu sunteți de acord cu aceasta Politică de confidențialitate a datelor, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 

Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dataprotection@farmexim.ro sau printr-o cerere scrisă adresată societății la sediul acesteia, astfel cum este acesta indicat mai sus.

 1. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a completării formularului de abonare la newsletter: adresa de e-mail și județ de reședință;

 • Adresa de e-mail pe care o completați în formularul din cadrul paginii de farmacovigilența, atunci când doriți să ne sesizați reacții adverse la medicamente, împreună cu categoriile de date indicate de ANMDM ca fiind necesare pentru raportarea reacțiilor adverse. Mai multe detalii aici și aici.

 • Informațiile pe ni le furnizați ca urmare a înscrierii la un concurs sau la o tombola prin completarea formularului din cadrul paginii Concursuri cu premii.

 • Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizarea acestei PLATFORME nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucram datele pe care ni le furnizați.

 1. Soluționarea cererilor dumneavoastră

Colectăm date cu caracter personal ce se referă la adresa de e-mail în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră si expedierea newsletter-ului. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei și farmaciilor partenere Benefica.

Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră ca urmare a utilizării PLATFORMEI vor fi utilizate de FARMEXIM SA doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți.

 1. Expedierea newsletter-ului, ca urmare a abonării la acesta:

  • La momentul abonării la newsletter, sunt stocate informații referitoare la: adresa de e-mail și județul completate de dumneavoastră la trimiterea formularului de abonare;

  • De asemenea, vă putem solicita să completați sondaje pe care le utilizăm în scop de cercetare de piață sau de îmbunătățire a experienței Utilizatorilor în PLATFORMĂ.

 2. Scopurile și temeiurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Informarea promptă, prin intermediul notificărilor (newsletter) în cadrul PLATFORMEI, cu privire la noutățile postate în site;

 2. Asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei PLATFORME;

 3. Îmbunătățirea serviciilor oferite Utilizatorilor;

 4. Furnizarea de informații cu privire la actualizarea și modificarea termenilor și condițiilor.

Temeiul prelucrării datelor poate fi reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, respectiv demersurile persoanei vizate la încheierea unui contract. În acest context, prelucrările de date, cu excepția celor în scopuri de marketing, se realizează în baza contractului pentru prestarea serviciului specific societății informaționale. De asemenea, putem prelucra date statistice în baza art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv interesul nostru legitim de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor prelucrate sau de a realiza analize statistice cu privire la newsletter-ele expediate.

 1. Marketing direct

În cazul în care vom decide efectuarea de comunicări de marketing, vă vom solicita consimțământul în mod expres.

În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a va dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul solicitării de dezabonare, pentru operarea modificărilor în sistem, putem avea nevoie de un termen de până la 48 de ore, interval în care este posibil să mai primiți informări de marketing.

Nu transmitem datele dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct ale acestora.

 1. < >

  Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai FARMEXIM SA, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii. În situația în care vom avea împuterniciți, Farmexim va încheia cu aceștia un contract conform art. 28 din GDPR.

Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara României.

 1. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât la abonarea la newsletter, cât și cele furnizate ca urmare a utilizării PLATFORMEI, reprezintă o preocupare importantă pentru noi.

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, pe durata existenței consimțământului dumneavoastră, atât cât este necesar pentru desfășurarea contractului dintre dumneavoastră și Farmexim, sau atât cât prevede legea, acolo unde există dispoziții legale în acest sens.

Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea care este necesară în vederea atingerii scopului propus.

PLATFORMA dispune de un protocol de securitate SSL care asigură securitatea transmiterii informațiilor de la dumneavoastră către noi.

 1. Drepturile dumneavoastră

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimțământului acordat, care poate fi exercitat în orice moment. Trebuie să aveți în vedere faptul că retragerea consimțământului nu afectează validitatea prelucrărilor efectuate în baza acestui temei anterior retragerii;

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a va putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;

 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;

 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați ca prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;

 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;

 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dataprotection@farmexim.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝, completând formularul disponibil aici.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care are sediul pe B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro.

 1. Actualizarea politicii noastre de confidențialitate a datelor

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a datelor a fost realizată în luna mai 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa în PLATFORMĂ versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 1. Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de confidențialitate a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dataprotection@farmexim.ro.