11/02/2016

Legislatie: Normele privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman - aprobate prin Ordinul nr. 131/2016

Prin Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 108/11.02.2016 a fost abrogate Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.

Mai mult...

02/07/2015

Legislatie: Ghidul privind buna practica de distributie angro a medicamentelor - aprobat prin Ordinul nr. 761/2015

Prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 761/2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practica de distributie angro a medicamentelor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483/02.07.2015, a fost abrogat Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.963/2008 pentru aprobarea Ghidului privind buna practica de distributie angro a medicamentelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 865 din 22.12.2008, cu modificarile ulterioare.

Mai mult...